Välkommen till Alstersälvens vattenråd
Alstersälvens vattenråd bildades 2014. I vattenrådet verkar alla tillsammans som är intresserade av vattnet i Alstersälvens avrinningsområde för en hållbar utveckling av våra sjöar och vattendrag - föreningar, privatpersoner, företagare och myndigheter.

Vill du vara med och verka för vattnets värden i detta område? Ta kontakt med oss i vattenrådet.
Här kan du finna aktuell information om möten, kommande aktiviteter och ladda ned mötesprotokoll med mera.

På gång just nu:

Tisdagen den 9 maj är det dags för årsmöte i Alstersälvens vattenråd. Det blir också en promenad utmed Horssjöälven och information om ett pågående kräftprojekt. Vattenrådet hälsar gamla och nya medlemmar välkomna! Se inbjudan HÄR
Länkar till årsmöteshandlingar hittar du nedan.
Dagordning årsmöte 2017
Resultaträkning 2016
Aktivitetsplan Budget 2017
verksamhetsberättelse 2016*Har du resultat från undersökningar; provfiske, vatten- eller miljögiftsprovtagning och dylikt, som genomförts inom Alstersälvens avrinningsområde?
Skicka gärna resultaten till vattenrådet!
För att fler ska kunna ta del av resultaten - skicka dem till den nationella datavärden (oftast Sveriges Lantbruksuniversitet, http://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/datavardskap/).

Länkar