Välkommen till Alstersälvens vattenråd
Alstersälvens vattenråd bildades 2014. I vattenrådet verkar alla tillsammans som är intresserade av vattnet i Alstersälvens avrinningsområde för en hållbar utveckling av våra sjöar och vattendrag - föreningar, privatpersoner, företagare och myndigheter.

Vill du vara med och verka för vattnets värden i detta område? Ta kontakt med oss i vattenrådet.
Här kan du finna aktuell information om möten, kommande aktiviteter och ladda ned mötesprotokoll med mera.

På gång just nu:

30 augusti, kl 16
Redovisning av fosforundersökningar i Molkomssjön - ett projekt som drivs av Molkomssjöns fiskevårdsområdesförening i samarbete med Statens Lantbruksuniversitet för att komma till rätta med övergödningsproblemen
Se vidare länk nedan:
Inbjudan övergödning Molkomsjön 30 aug

6 september, kl 15-18.30
Hur mår Alstern?
Välkommen till ett fältseminarium om övergödning i Alstern och vad man kan göra åt det.
Se vidare länk nedan:
Inbjudan fältseminarium Alstern 6 sept


*Har du resultat från undersökningar; provfiske, vatten- eller miljögiftsprovtagning och dylikt, som genomförts inom Alstersälvens avrinningsområde?
Skicka gärna resultaten till vattenrådet!
För att fler ska kunna ta del av resultaten - skicka dem till den nationella datavärden (oftast Sveriges Lantbruksuniversitet, http://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/datavardskap/).

Länkar