Välkommen till Alstersälvens vattenråd
Alstersälvens vattenråd bildades 2014. I vattenrådet verkar alla tillsammans som är intresserade av vattnet i Alstersälvens avrinningsområde för en hållbar utveckling av våra sjöar och vattendrag - föreningar, privatpersoner, företagare och myndigheter.

Vill du vara med och verka för vattnets värden i detta område? Ta kontakt med oss i vattenrådet.
Här kan du finna aktuell information om möten, kommande aktiviteter och ladda ned mötesprotokoll med mera.

På gång just nu:

Den 25 januari bjuder vattenrådet in till en kväll om kräftor på Naturum Värmland i Mariebergsskogen, Karlstad. Se inbjudan här


*Molkomsjön – om fiske. En utställning av Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening visas i september-december 2016 på Naturum, Mariebergsskogen i Karlstad. Naturum är öppet varje dag, 11-17.

*Har du resultat från undersökningar; provfiske, vatten- eller miljögiftsprovtagning och dylikt, som genomförts inom Alstersälvens avrinningsområde?
Skicka gärna resultaten till vattenrådet!
För att fler ska kunna ta del av resultaten - skicka dem till den nationella datavärden (oftast Sveriges Lantbruksuniversitet, http://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/datavardskap/).

Länkar