Evenemangskalender 
Mars 2017
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
27
28
1
2
 Evenemang 
Tisdag 28 Mars 2017

Konferens Möte med Gullmarns Vattenrå 09:00 Till 12:00 vcs
Förslag till Dagordning

Plats: Hensbacka Herrgård

Start med fika kl 09.00 mötet börjar kl 09.15

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Fastställande av dagordning

3. Minnesanteckningar från förra mötet 2017-01-24

4. Ekonomi

5. Vattnet i skolan, Lona ansökningar för en 3-års period, status

6. Vandringshinder. Nya Våga ansökningar, status, Lars T

7. Uppdelning av projekten för att öka delaktigheten och projekten

8. Utskick av kallelse och information. Till vilka?

9. Hemsidan

10. Redovisning av samverkansbidrag

11. Åsanebäcken, Djupebäcken, Fallälven, slutrapport Lars T

12. Studiebesök av nya vägtrumman vid Åsanebäcken

I övrigt fastställs dagordningen enligt Fleck`s synergimetod.

Länkar