Omröstning 
Vilket är det viktigaste vattenrelaterade problemet?

Försurning (7,4%)

Övergödning (32,6%)

Effekter pga klimatförändringar (5,5%)

Höga vattenflöden/översvämningar (7,6%)

Vandringshinder (19,3%)

Miljögifter (27,5%)


Antal röster: 524
Skapad: 2008-11-18

[ Tidigare omröstningar ]
Länkar