Omröstning 
Vilket är det viktigaste vattenrelaterade problemet?

Försurning (7,1%)

Övergödning (32,8%)

Effekter pga klimatförändringar (5,3%)

Höga vattenflöden/översvämningar (7,7%)

Vandringshinder (19,6%)

Miljögifter (27,5%)


Antal röster: 494
Skapad: 2008-11-18

[ Tidigare omröstningar ]
Länkar