Omröstning 
Vilket är det viktigaste vattenrelaterade problemet?

Försurning (7,2%)

Övergödning (32,8%)

Effekter pga klimatförändringar (5,1%)

Höga vattenflöden/översvämningar (7,8%)

Vandringshinder (19,9%)

Miljögifter (27,3%)


Antal röster: 488
Skapad: 2008-11-18

[ Tidigare omröstningar ]
Länkar