Omröstning 
Vilket är det viktigaste vattenrelaterade problemet?

Försurning (7,1%)

Övergödning (33%)

Effekter pga klimatförändringar (5%)

Höga vattenflöden/översvämningar (7,7%)

Vandringshinder (19,7%)

Miljögifter (27,6%)


Antal röster: 482
Skapad: 2008-11-18

[ Tidigare omröstningar ]
Länkar