Styrelsen Nvskk
Publicerad 2016-04-18 10:53:19

Styrelsen:

Richard Åkesson, Höganäs                                  ordförande
Kontaktuppgifter: richard.akesson@hoganas.se
 
Vakant, Helsingborg                                   vice ordförande
Åsa Larsson, Ängelholm                                       ledamot
James Johnson, Båstad                                        ledamot

Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborg                    sekreterare/administratör
Kontaktuppgifter: 042-10 50 00, stina.bertilssonvuksan@helsingborg.se

Ersättare styrelsen:

Maria Fänge, Höganäs
Frida Persson, Helsingborg
Lennart Engström, Ängelholm
Göran Klang, Båstad

Ombud och ersättare till årsstämman:

Margareta Ölve/Kerstin Björkäng, Höganäs
David Magnusson/Lorna Finnman, Helsingborg
Jim Brithén/Robin Holmberg, Ängelholm
Haakon Böcker/ Niclas Svanberg, Båstad

Länkar