Välkommen till Alstersälvens vattenråd
Alstersälvens vattenråd bildades 2014. I vattenrådet verkar alla tillsammans som är intresserade av vattnet i Alstersälvens avrinningsområde för en hållbar utveckling av våra sjöar och vattendrag - föreningar, privatpersoner, företagare och myndigheter.

Vill du vara med och verka för vattnets värden i detta område? Ta kontakt med oss i vattenrådet.
Här kan du finna aktuell information om möten, kommande aktiviteter och ladda ned mötesprotokoll med mera.

På gång just nu:

Måndag 27 maj 2019
Årsmöte med Alsters vattenråd på Mangenbadens camping och en guidad tur runt sjön Mangen.
Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna.

För tider och program se Inbjudan nedan

Se även möteshandlingar nedan

Aktivitetsplan och budget 2019
Bokslut 2018
Dagordning årsmöte 2019
Verksamhetsberättelse 2018

*Har du resultat från undersökningar; provfiske, vatten- eller miljögiftsprovtagning och dylikt, som genomförts inom Alstersälvens avrinningsområde?
Skicka gärna resultaten till vattenrådet!
För att fler ska kunna ta del av resultaten - skicka dem till den nationella datavärden (oftast Sveriges Lantbruksuniversitet, http://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/datavardskap/).

Länkar