Välkommen till Alstersälvens vattenråd
Alstersälvens vattenråd bildades 2014. I vattenrådet verkar alla tillsammans som är intresserade av vattnet i Alstersälvens avrinningsområde för en hållbar utveckling av våra sjöar och vattendrag - föreningar, privatpersoner, företagare och myndigheter.

Vill du vara med och verka för vattnets värden i detta område? Ta kontakt med oss i vattenrådet.
Här kan du finna aktuell information om möten, kommande aktiviteter och ladda ned mötesprotokoll med mera.

På gång just nu:

Tisdag den 15 maj
Årsmöte med Alstersälvens vattenråd på Alsters herrgård.
Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

För tider och program se Kallelsen nedan
Kallelse årsmöte 2018
Se även länkar till övriga möteshandlingar nedan.
Dagordning årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Bokslutssammandrag 2017
Aktivitetsplan och budget 2018

*Har du resultat från undersökningar; provfiske, vatten- eller miljögiftsprovtagning och dylikt, som genomförts inom Alstersälvens avrinningsområde?
Skicka gärna resultaten till vattenrådet!
För att fler ska kunna ta del av resultaten - skicka dem till den nationella datavärden (oftast Sveriges Lantbruksuniversitet, http://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/datavardskap/).

Länkar