Bottenhavets vattenorganisationer
Länsstyrelsen i Västernorrlands län är vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt. Området sträcker sig från Leduån i Norr till Dalälven i Söder. Klicka på bilden för att förstora

Vattenområden


Norra Ångermanlands skogsvattendrag
Ångermanälven
Indalsälven
Ljungan
Ljusnan och Voxnans vattenvårdsförbund
Gästriklands vattenråd
Dalälvens Vattenvårdsförening
Norra Ångermanlands kustvatten
Södra Ångermanlands kustvatten
Medelpads kustvatten
Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd
Ångermanälven och Vapstälvens vattenråd

Länkar