Vattenrådsdagar 2011
Publicerad 2011-05-23 11:05:00

Inledande presentationer
Nytt från vattenmyndigheten Bo Sundström
MKNs tillämpnig Joakim Kruse

Tema skog
Skogsbruk, klimatförändringar, rent vatten Hjalmar Laudon
Skogens vatten Lennart Henriksson

Tema kommuner
Hur Skelelfteå kommun jobbar med ÅP Bo-Göran Persson
Stadsomvandling och vattenpåverkan Margareta Bergman

Tema fisk
Vandringshinder längs våra vägar Niklas Kemi
Sikbeståndens status Stefan Larsson

Tema miljögifter
Biologiska metoder recipientkontroll Ola Löfgren, Lars Lövgren
Dioxin källor i Östersjön Kristina Sundqvist

Finansiering av åtgärder (Ingemar Perä)

Vattenrådspresentationer
Kalix- och Töreälvens VR Lars Erik Holmberg
Arbetsgruppen 3 regleringsmagasin Åsa Jonsson
Nyköpingsåarnas VR Björn Clasinder

Exkursionen
Exkursionsunderlag
Scarinsprojektet

Noteringar från gruppdiskussionerna 19/5 Noteringar från workshopen

Utvärdering av Vattenrådsdagarna 2011 Utvärdering

Programmet Priogram vattenrådsdagar 2011

Länkar