Vattendragsvandring den 6 maj 2017
2017-05-02
vattendragsvandring stenbyälven
Föreningsstämma 2017
2017-02-24
Välkommen till By och Borgviksälvens föreningsstämma 2017
föreningsstämma 2017
Temamöte 2016 Jordbruk och vattenmiljön
2016-10-05
De temamöten som vattenrådet håller i 2016 kommer beröra jordbruk och vattenmiljön. Tre möten kommer gå av stapeln inom By och borgviksälvens vattenområde se länken för annons och kartor för mer information

temamöte 2106

Kartor till de olika
Lundsberg karta
Hillringsberg karta
Brosjön karta
Kräftpestutbrott i Vrångsälven samt Billälven i Eda kommun
2016-08-09
Vrångsälven och Billälven är några av Sveriges viktigaste flodkräftvatten och har haft en fin utveckling av kräftbeståndet.

När kräftpremiären inleddes den 5 Augusti fick dock de flesta fiskerättsinnehavare tomma burar. Vrångsälven som sträcker sig från Lierflöyta i Norge till sjön Hugn i Sverige är nu helt tom på kräftor på svenska sidan samt en bit upp i Norge. Var pesthärden på Norska sidan är undersöker man just nu.

Även den viktiga Billälven har blivit drabbad och i stort sett hela älven är tom för kräftor. Det finns en bit kvar där pesten inte ännu kunnat kommat på grund av ett vandringshinder. Hindret gör så att smittade kräftor inte klarar att ta sig förbi. Smittan kan dock lätt spridas förbi med hjälp av djur som flyttar smittade kräftor eller på mänsklig väg genom folk som oaktsamt flyttar redskap eller kräftor med smittan upp i systemet. Skulle detta ske så kommer hela Billälven på svensk sida samt på Norsk sida bli kräfttomma.

By och Borgviksälvens vattenråd hjälper till med administrativ arbete som kontakt mellan Länsstyrelsen, Norska myndigheter och intresseorganisationer samt kräftexpertis.

Området blir nu klassat som Kräftpestsmittat och skyltar kommer sättas upp. Respektera informationen på skyltarna och sprid ej smittan vidare i friska flodkräftvatten

/ Styrelsen By och Borgviksälvens Vattenråd
Länkar