Kontaktuppgifter Styrelsen
Publicerad 2017-05-17 09:08:24

Ordföranden och sekreterare
Anders Claesson (ordförande) - anders.claesson@4h.se
Niklas Börjesson (ordförande) - annebergsgard@swipnet.se
Rasmus Kaspersson (sekreterare) – lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

Länkar