Waters slutkonferens
Publicerad 2016-08-23 13:53:23
<p><strong>WATERS slutkonferens 2016</strong><br />Den 11-12 oktober 2016 h&aring;lls konferensen Hav och Samh&auml;lle 2016 som i &aring;r har temat "B&auml;ttre bed&ouml;mning av vattenmilj&ouml;ns tillst&aring;nd &ndash; fr&aring;n vetenskap till f&ouml;rvaltning. Konferensen anordnas av Havsmilj&ouml;intitutet i samarbete med WATERS som h&aring;ller sin slutkonferens/anv&auml;ndarforum under konferensens f&ouml;rsta dag.</p>
<p>L&auml;nk till Waters hemsida&nbsp;<a href="http://waters.gu.se/slutkonferens">H&Auml;R</a></p>
Utskriftsvänligt format