Ny rapport Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016
Publicerad 2016-12-22 08:58:02
<p><strong>Fisk- och skaldjursbest&aring;nd i hav och s&ouml;tvatten 2016</strong><br />Resurs&ouml;versikt utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen f&ouml;r akvatiska resurser (SLU Aqua), p&aring; uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.</p>
<p>I rapporten f&aring;r man svar p&aring; fr&aring;gor om hur fisk- och skaldjursbest&aring;nden m&aring;r, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allm&auml;n fakta och fiskeregler f&ouml;r olika arter p&aring; kusten, i havet och i sj&ouml;arna. Rapporten sammanfattar utveckling och best&aring;ndsstatus f&ouml;r de kommersiellt viktigaste fisk- och kr&auml;ftdjursarterna i v&aring;ra vatten. Bed&ouml;mningar och f&ouml;rvaltningsr&aring;d &auml;r baserade p&aring; Internationella Havsforskningsr&aring;dets (Ices) r&aring;dgivning, SLU Aqua:s nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.</p>
<p>Klicka&nbsp;<a href="http://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/publikationer/rom/fisk--och-skaldjursbestand-i-hav-och-sotvatten-2016.-resursoversikt.-20161220.pdf">H&Auml;R</a>&nbsp;f&ouml;r att n&aring; rapporten som Pdf</p>
<p>Klicka&nbsp;<a href="https://issuu.com/sverigeslantbruksuniversitet/docs/fisk-_och_skaldjursbest__nd_i_hav_o?e=3854557/42062715">H&Auml;R</a>&nbsp;f&ouml;r att n&aring; bl&auml;dderbar Pdf</p>
<p>&nbsp;</p>
Utskriftsvänligt format