Hur kan jag använda mig av VISS
Publicerad 2017-03-08 10:25:02
<p>VattenInformationsSystem Sverige (VISS) inneh&aring;ller information om Sveriges st&ouml;rre sj&ouml;ar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att h&aring;lla LIVE-visningar av systemet i april.<br /> <br />I april kommer vi att h&aring;lla tv&aring; olika webbutbildningar i VISS.</p>
<p>Mer information och anm&auml;lan&nbsp;<a href="http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvanda-viss/webbutbildningar-i-viss/Pages/default.aspx">H&Auml;R</a><br /> <br />V&aring;rens LIVE-visningar (alla pass &auml;r cirka kl.10-11.30):<br />&middot; 6/4 Hitta i VISS<br />&middot; 19/4 Hitta i VISS<br />&middot; 5/4 Anv&auml;nda kartan i VISS<br />&middot; 20/4 Anv&auml;nda kartan i VISS<br /> <br />Kartor &ndash; anv&auml;nda kartorna i VISS<br />Visningen tar 45-60 minuter d&auml;r vi g&aring;r igenom hur kartorna fungerar i VISS och vilken information som finns att hitta i de olika kartorna. Vi visar &auml;ven en del bra verktyg som kan underl&auml;tta arbetet.<br /> <br />VISS- Hitta i VISS<br />Visningen tar 60-80 minuter d&auml;r vi g&aring;r igenom vilken information som finns i VISS och hur du hittar ditt vatten. Vi tittar mer p&aring; vilken information som finns f&ouml;r en vattenf&ouml;rekomst, hur du s&ouml;ker fram &aring;tg&auml;rder och vilken information som finns d&auml;r, hur du s&ouml;ker fram omr&aring;desstatistik samt hur du kan exportera data.<br /> <br />Om du inte har m&ouml;jlighet att delta p&aring; LIVE-visningarna, finns &auml;ven kortare inspelade filmer om olika delar i VISS p&aring; youtube. Se l&auml;nk&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/user/vattenmyndigheterna">H&Auml;R</a></p>
Utskriftsvänligt format