Allmän information kring vad en vattenorganisation är
Publicerad 2008-09-18 10:19:25
De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan berörda aktörer mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor.

Organisationen ser olika ut beroende på olika lokala förutsättningar. Många vattenråd har bildats ur befintliga vattenvårdsorganisationer, där kunskapen om lokala förhållanden är stor. Vattenråd som uppnår samsyn kring vattenfrågorna har stora möjligheter att påverka utvecklingen i sitt avrinningsområde.

Utskriftsvänligt format