Konferens: Kostnadseffektiv och miljövänlig dagvattenhantering
Publicerad 2010-01-18 18:34:27
Förra årets konferens inom dagvattenhantering var en stor succé, missa inte uppföljaren den 26 - 28 April 2010 i Stockholm

Ur innehållet:


* Vattendirektivet - Vilka miljökvalitetsnormer för dagvattenhantering kommer sättas i och med införandet av vattendirektivet?

*Framgångsrik detaljplanering i enlighet med Vattendirektivets krav!

*Säkerställ att din kommun möter kraven på vattenkvalitet genom rening och kvalitetssäkrad provtagning!

*Hur möta konsekvenserna av de globala klimatförändringarna med mer extremt väder i dagvattenhanteringen? Så använder du rätt dimensionerade system för att undvika kostsamma översvämningar vid kraftig nederbörd på kort tid!

*Hur utforma öppna dagvattenlösningar som t ex sedimenteringsdammar och våtmarker och hur maximera dessa anläggningars reningseffekt?

Dessutom får du chansen att lyssna och lära av kommuner och regioner i framkant samt träffa kollegor och utbyta erfarenheter!

Läs mer på www.dagvatten.se

Har du frågor? Ring 08-545 29 752

Utskriftsvänligt format