WATERS användarforum 17/4
Publicerad 2013-04-02 10:23:26

Användarforum 17-18 april 2013
Forskningsprogrammet WATERS syftar till att utveckla de biologiska bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Till WATERS Användarforum bjuder vi in intressenter i svensk vattenförvaltning för att ta del av och disktuera WATERS resultat. Första användarforum hålls i Göteborg den 17-18 april 2013.

Den 17:e april informerar vi om utvecklingen av indikatorer och rutiner för statusbedömning i Sverige. Vi kommer att presentera både pågående arbete och befintliga resultat i WATERS.

Den 18:e april finns möjlighet att diskutera specifika problem och möjligheter med programmets forskare. Denna dag vänder vi oss främst till er som på något sätt jobbar med statusbedömning och miljöövervakning i kust- eller inlandsvatten, men även ni som vill ha en orientering av programmets arbete är välkomna.

Anmälan ska vara inne senast måndag 8 april. Se vidare info här

Länkar