Gemensam webbsajt
Publicerad 2014-03-26 09:12:58

Svealands kustvattenvårdsförbund och Östersjöcentrum lanserar en ny gemensam webbsajt

Svealandskusten” - Svealands kustvattenvårdsförbund och Östersjöcentrum lanserar en ny gemensam webbsajt om regionenens kustvatten i samverkan med förbundet medlemmar.

Här presenteras miljötillstånd, mätningar, och åtgärdsarbete med dagsaktuella nyheter.
Sidan byggs ut succesivt med information om förbundsmedlemmarna.
Klicka här

Länkar