Hur kan jag använda mig av VISS
Publicerad 2015-02-27 11:11:07

Hur kan jag använda mig av VISS?
VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.


LIVE-visningar av VISS
Just nu pågår samråd inom vattenförvaltningen och VISS är ett viktigt verktyg i detta arbete. Bland annat kan du se de åtgärder som är föreslagna för vattnen och lämna synpunkter på dessa under samrådsperioden som pågår till och med den 30 april 2015.


Passa på att uppdatera din kunskaper i VISS eller om du är helt ny i systemet. Webbutbildningarna är öppna för alla som har tillgång till Lync-teknik och vill lära sig mer om VISS och kartan i VISS.

Vårens Live-visningar, (alla pass är kl.10-11.30):
3 mars – Använda kartan i VISS
5 mars – Hitta i VISS
10 mars – Använda kartan i VISS
17 mars – Använda kartan i VISS
12 mars – Hitta i VISS
19 mars – Hitta i VISS

Anmälan och mer info finns på Viss-hjälp

 

Kontakt camilla.zilo@lansstyrelsen.se eller martin.u.fransson@lansstyrelsen.se

Länkar