Ny rapport Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016
Publicerad 2016-12-22 08:58:02

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016
Resursöversikt utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

I rapporten får man svar på frågor om hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allmän fakta och fiskeregler för olika arter på kusten, i havet och i sjöarna. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aqua:s nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

Klicka HÄR för att nå rapporten som Pdf

Klicka HÄR för att nå blädderbar Pdf

 

Länkar