Hur kan jag använda mig av VISS
Publicerad 2017-03-08 10:25:02

VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla LIVE-visningar av systemet i april.

I april kommer vi att hålla två olika webbutbildningar i VISS.

Mer information och anmälan HÄR

Vårens LIVE-visningar (alla pass är cirka kl.10-11.30):
· 6/4 Hitta i VISS
· 19/4 Hitta i VISS
· 5/4 Använda kartan i VISS
· 20/4 Använda kartan i VISS

Kartor – använda kartorna i VISS
Visningen tar 45-60 minuter där vi går igenom hur kartorna fungerar i VISS och vilken information som finns att hitta i de olika kartorna. Vi visar även en del bra verktyg som kan underlätta arbetet.

VISS- Hitta i VISS
Visningen tar 60-80 minuter där vi går igenom vilken information som finns i VISS och hur du hittar ditt vatten. Vi tittar mer på vilken information som finns för en vattenförekomst, hur du söker fram åtgärder och vilken information som finns där, hur du söker fram områdesstatistik samt hur du kan exportera data.

Om du inte har möjlighet att delta på LIVE-visningarna, finns även kortare inspelade filmer om olika delar i VISS på youtube. Se länk HÄR

Länkar