Riksmöte för vattenorganisationer 26-28 september 2010 i Borås.
Publicerad 2010-01-18 18:52:12

Viskans vattenråd inbjuder tillsammans med Vattenmyndigheten för Västerhavet till:
Riksmöte för vattenorganisationer 26-28 september 2010 i Borås.

Tema: Hur kommer vattenförvaltningen att utvecklas och vilka blir vattenorganisationernas roller?

Program
Söndag, 26 september
19.00- 20.30 Mingel, Borås
Måndag, 27 september
9.30-10.00 Kaffe och registrering
10.00-17.00 Program
17:15 Ev. fortsatta temadiskussioner / pub
19:30 Middag
Tisdagen, 28 september
8:30 Exkursion på temat ”Viskan – från baksida till framsida”, gemensam bussresa inkl. lunch
14.00 Åter i Borås

Inbjudan med översiktligt program och anmälningsblankett finner under Aktuellt på Viskans vattenråds hemsida: www.viskan.nu
Länkar