2013-10-01


Välkommen till vår hemsida!


Norra Möre Vattenråd är ett samverkans- och diskussionsforum där det gemensamma målet är ett bättre vatten.

Norra Möre Vattenråd omfattar tre avrinningsområden.
Desse är Nävraån, Snärjebäcken och ”Kalmar med omnejd” som i sin tur har består av tre delavrinningsområden (Åbyån, Surrebäcken och Törnebybäcken). Hela område är 731 km2 och har en befolkning på mer än 51.000, inkl. Kalmar stad.

Vattenrådet ingår i ett större samarbete, Ostkustens Vattensamling, som har en egen hemsida.
VATTENSAMLING.SE
2014-02-07
Alla nyheter om Norra Möre Vattenråd och vattenförvaltning i vårt område hittas på
www.vattensamling.se
Länkar