Styrelsen Nvskk
Publicerad 2016-04-18 10:53:19

Styrelsen:

Richard Åkesson, Höganäs                                  ordförande
Kontaktuppgifter: richard.akesson@hoganas.se
 
Joachim Axelson, Helsingborg                              ledamot
Åsa Larsson, Ängelholm                                       vice ordförande 
James Johnson, tjänsteledig Båstad                     ledamot

Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborg                    sekreterare/administratör
Kontaktuppgifter: 042-10 50 00, stina.bertilssonvuksan@helsingborg.se

Ersättare styrelsen:

Maria Fänge, Höganäs
Willy Hall, Helsingborg
Lennart Engström, Ängelholm
Göran Klang, Båstad

Ombud och ersättare till årsstämman:

Margareta Ölve/Kerstin Björkäng, Höganäs
David Magnusson/Lorna Finnman, Helsingborg
Jim Brithén/Robin Holmberg, Ängelholm
Haakon Böcker/ Niclas Svanberg, Båstad

Länkar