Styrelsen Nvskk
Publicerad 2016-04-18 10:53:19

Styrelsen:

Richard Åkesson, Höganäs                                  ordförande
Kontaktuppgifter: richard.akesson@hoganas.se
 
Joachim Axelson, Helsingborg                              ledamot
Åsa Larsson, Ängelholm                                       vice ordförande 
James Johnson, tjänsteledig Båstad                     ledamot

Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborg                    sekreterare/administratör
Kontaktuppgifter: 042-10 50 00, stina.bertilssonvuksan@helsingborg.se

Ersättare styrelsen:

Maria Fänge, Höganäs
Willy Hall, Helsingborg
Lennart Engström, Ängelholm
Göran Klang, Båstad

Ombud och ersättare till årsstämman från och med 2019:

Margareta Widell/ Kerstin Björkäng Wirehed, Höganäs
Simon Nilsson/ Åsa Holmqvist, Helsingborg
Jim Brithén/Robin Holmberg, Ängelholm 
Lena Lindqvist Kello/ Jenny Hamringe, Båstad

Länkar