Vattenrådssamverkan väst
Vattenrådssamverkan Väst (VRSV) är en samverkansgrupp för de sju vattenråden vattendistriktets västligaste del.

Gruppens syfte är att samarbeta på olika sätt genom att anordna seminarier tillsammans och lyfta viktiga frågor som rör vattenråden gemensamt samt vara ett forum för diskussion och informationsutbyte. I samverkansgruppen sitter 1-2 representanter från varje vattenråd och en representant från Vattenmyndigheten, möten hålls ca 4 ggr/år. VRSV bildades 2012 och har anordnat flera seminarier och skrivit en gemensam skrivelse. Gruppens målsättning är att fortsätta anordna gemensamma aktiviteter och på sikt arbeta gemensamt i större, övergripande projekt.

Vattenråden som ingår är:
Vattenrådet för Bohuskusten
Bäveåns vattenråd
Dalbergså och Holmsåsns vattenråd
Dalslandskanals vattenråd
Enningdalsälvens vattenråd
Gullmarns vattenråd
Strömsåns / Strömstads vattenråd
Länkar