Välkommen till årsmöte på Marinmuseum
2017-05-10
Årsmötesförhandlingar för medlemmar hålles på Marinmuseum, Karlskrona 10 maj kl 19.30-20.30.
Årsmötet föregås av ett seminarium, öppet för allmänheten, 16.00-19.00 "Östersjön - ett hav i förändring.
Läs mer på vrblekinge.se
Länkar