Bli medlem i vattenrådet
Publicerad 2015-12-09 13:04:26

Den som vill bli medlem i Vattenrådet för Blekingekusten, kan 

sätta in medlemsavgiften på bankgiro:861-8027.

Medlemsavgift privatpersoner och frivilligorganisationer: 100 kr / år.

Medlemsavgift myndigheter och kommuner: 1000 kr / år.

Länkar