Ny design och nytt verktyg för vattenorganisationer.se
Under det senaste året har vattenmyndigheterna utrett behovet av nytt redaktörsverktyg och ny funktionalitet för webbplatsen vattenorganisationer.se. Vi har haft en nära diskussion med vår interna IT-enhet och har nu kommit så långt att vi kommer att göra en upphandling av konsult för det fortsatta arbetet.
Målet är att den nya webbplatsen och det nya verktyget är på plats före årsskiftet.

Under processen ska vi se över hur vi kan göra strukturen, startsidans innehåll samt sökfunktionen så optimal som möjligt. Vi ser även över hur innehållet för de deltagande vattenorganisationerna kan presenteras utifrån de olika behoven som finns.

En stor utmaning i det här arbetet är behovet av förenkling för er som jobbar med webbplatsen. Det vill säga hur vi kan göra detta på bästa sätt för er så att så att ert arbete blir effektivare och lättare.

Just nu skriver vi upphandlingsunderlag och vår förhoppning är att vi har en upphandlad konsult på plats i maj.
Håll utkik här på hemsidan! Vi kommer löpande att berätta om arbetet.

Frågor om arbetet kan du skicka till vattenmyndigheten.webmaster@lansstyrelsen.se

/projektgruppen
gm Carina Nanker,
kommunikatör Södra Östersjöns vattendistrikt
Hitta din vattenorganisation


Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt. Under varje distrikt kan du hitta mer information om vattenorganisationer i din närhet. Välj distrikt nedan i listan.


Välj din region:
Bottenviken
Bottenhavet
Norra Östersjön
Södra Östersjön
Västerhavet
Instruktionsfilmer
Se våra instruktionsfilmer hur man hanterar de grundläggande funktionerna som hemsidesadministratör.

Klicka här
Länkar